Дома на Спасителя на бъдещето

В подкрепа на доброволчеството

Този процес за локализирането на най-подходящото място се подготвяше от преди едно десетилетие. Това е и репортажа на място, когато бях избрал близък имот с възможност за построяването на хелипад. Но се оказа, че ще бъде доста сложна взимането на разрешение и съгласието на съседите там да се построи сертифициран хелипад за HEMS, SAR и SOS операции:) За желаещите да [...]
Continue Reading