Дома на Спасителя на бъдещето

В подкрепа на доброволчеството

Този процес за локализирането на най-подходящото място се подготвяше от преди едно десетилетие. Това е и репортажа на място, когато бях избрал близък имот с възможност за построяването на хелипад. Но се оказа, че ще бъде доста сложна взимането на разрешение и съгласието на съседите там да се построи сертифициран хелипад за HEMS, SAR и SOS операции:) За желаещите да [...]
Continue Reading

Хет-трик

ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИ ИНОВАЦИИ ПО СВЕТА Ще ползваме най-новите технологии и иновации за представянето на този проект по света.

Continue Reading

U-space in Bulgaria

Една история на М. М. “Моя позната жена, която е съпруга на бивш “ГЛОБАЛИСТ”, се озова на бизнес среща, на която не трябваше да присъства. Тя някак просто се присъедини към някого, с когото работи. Срещата беше в огромна излъскана футуристична корпоративна сграда около София. Темата беше за поставянето на нова компютърна навигационна система в тяхната линия търговски летящи “ДРОН-ове”. …

Continue Reading