За

СЪЗДАВАМЕ ЕДИН НОВ СВЯТ ЗА ВЪЗДУШНОТО СПАСЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

A BRAND NEW S.O.S. WORLD

 THINKPAD WITH THE FUTURE IN MIND

We are preparing a special Bulgarian Flight of Innovation to showcase just a small portion of  Innovation in Aviation

Humankind has always looked at the sky, with the dream of reaching it, and with the challenge to conquer it. Bulgaria has already explored the space with two cosmonauts and now is on the verge to Achieve New Heights in the world of vertical and aerial rescue.

 С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО И НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Подготвяме специален български полет на иновациите, за да покажем само малка част от иновациите в авиацията

Човечеството винаги е гледало към небето, с мечтата да го достигне и с предизвикателството да го завладее. България вече е изследвала космоса с двама космонавти и сега е на прага да постигне нови висоти в света на вертикалното и въздушното спасяване.

30 ГОДИШНИНИ, КОИТО МОЖЕМ ДА ОТБЕЛЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА